Katılım Belgenizi Almak için Tıklayın x

Bilimsel Program

BİLİMSEL PROGRAM

28 EKİM 2023, CUMARTESİ
Kurs Koordinatörü: Ahmet Güdeloğlu

Teorik Eğitim
• Robotik cerrahi tarihçesi
• Plastik cerrahide robotik mikrocerrahi cerrahi uygulamaları
• Robotik süper mikrocerrahi
• Gelecek robotik platformlar

Pratik Eğitim
• da Vinci robotik platformunun tanıtımı
• Docking mantığı
• Simülatörde temel beceriler
• Gerçek enstrümanlarla model üzerinde anastomoz
Kurs Koordinatörü: Bilsev İnce

• Flep fizyolojisi, sınıflandırılması
• Flep takibi, medikal tedavi, Sorunlu fleplere ne zaman müdahale edilmeli, ne yapılmalı?
• Flep diseksiyonunda ipuçları
• Sık kullanılan lokal flepler
• Sık kullanılan regional flepler - posterior interosseoz flep - sural flep - radial önkol flebi
• Kas flepleri - latissimus dorsi - pectoralis major - transvers rectus abdominis - gracilis
• Kemik flepleri - iliac flep – fibula - lateral femoral condyle flep
• Perforatör flepler – ALT – DİEP – SCİP – MSAP - parascapular flep - posterior tibial artery perforator flep
Kurs Koordinatörü: Ömer Buhşem

• Botilinum toksin uygulamalarında komplikasyon yönetimi Gün Ersu
• Periorbital dolgu uygulamaları ve komplikasyon yönetimi Ebru Durmuş
• Dolgu uygulamaları geç dönem komplikasyonların yönetimi İsmail Küçüker
• İp askı uygulamalarında komplikasyon yönetimi Naci Çelik
• Enerji bazlı cihazla tedavi sonrası oluşan pigmentasyon bozukluklarınının -
• Yağ enjeksiyonlarında komplikasyon yönetimi Eray Copcu
• Kalıcı dolgular, komplikasyonları ve yönetimi. Nebil Yeşiloğlu
• Dolgu uygulamalarında damarsal komplikasyonların yönetimi Ömer Buhşem
Mesh ve Matrix uygulamaları
• Meme rekonstrüksiyonunda ADM kullanımı Uğur Anıl Bingöl
• Meme onarımlarında xenojenik dermal ürün (Porcine) uygulamaları Bülent Saçak
• Meme onarımlarında bovine pericardi uygulamaları Halil İbrahim Canter
• Meme onarımlarında mesh seçenekleri (VICRYL vs. TIGR Mesh) Tamer Seyhan
• Mesh’ler: sentetik, biyolojik, kompozit Sevgi Kurt
• Breast reconstruction and radiotherapy-from genomics to salvage surgery Martin Halle
• Meme Rekonstrüksiyonunda biyolojik/sentetik Materyaller şart mı? Selahattin Özmen
  Akut Tendon Yaralanmaları: Onarımları ve Rehabilitasyon Programlar
Oturum Başkanları: S. Sinan Bilgin, Ahmet Biçer
13.00-13.15 Akut fleksör tendon yaralanmaları onarım teknikleri - S. Sinan Bilgin
13.15-13.30 Akut fleksör tendon onarımı sonrası rehabilitasyon - Tüzün Fırat
13.30-13.45 Akut ekstansör tendon yaralanmaları onarım teknikleri - Serdar Tunçer
13.45-14.00 Akut ekstansör tendon onarımı sonrası rehabilitasyon - Zeynep Hoşbay
   
  Üst Ekstremite Flepleri
Oturum Başkanları: Alper Aksoy, Uğur Bezirgan
14.15-14.30 Ayaktan ele parmak transferleri - İbrahim Kaplan
14.30-14.45 Ayaktan ele pulpa transferi (Parsiyel pulpa flebi) – Musa Keleş
14.45-15.00 Posterior interosseoz flep - Alper Aksoy
15.00-15.15 Radial önkol flebi - Gökçe Yıldıran
15.15-15.30 Medial femoral condyle flep - Burak Sercan Erçin
15.30-15.45 FDMA/Kite flap - Arda Küçükgüven
15.45-16.00 Supbra flap - Baver Acaban
16.00-16.15 Lateral kol flebi - Özgün Güntürk
Kurs Koordinatörleri: Mehmet Bayramiçli, Hakan Şirin

29 EKİM 2023, PAZAR
  SALON 1 SALON 2 SALON 3 SALON 4
08:00-09:00 OTURUM 1: Sağlık Turizmi OTURUM 2: Baş Boyun 2 OTURUM 3: Afet Yönetimi  
Oturum Başkanları: Oturum Başkanları: Oturum Başkanları:  
-Plastik cerrahide yapay zeka kullanımı: Dost mu , düşman mı?
Emrah Aslan
-Sağlık Turizmi’nde ilk başvurudan Post-op takibe uzanan süreçte otomasyon sistemi kullanımı
Burak Ersen
-Kombine ameliyatlarda kombinasyon kriterleri ve kalış süreleri
Yılmaz Geyik
-Sağlık turizminde sosyal medyanın rolü ve verimli kullanım için ipuçları
Hakan Şirinoğlu
-Uluslararası hastaya nasıl ulaşırız? Doğrular-yanlışlar
Metin Kerem
-Mandibular ameloblastom vakalarında tedavi ve rekonstrüksiyon
Burak Yaşar
- Baş boyun tümörlerinde boyun diseksiyonu
Bora Akalın
- Çoklu intrakranial cerrahiler sonrası oluşan kronik saçlı deri defektlerinin rekonstrüksiyonu
Serhat Şibar
- Maksilla defektlerinde kemik onarımı
Osman Akdağ
- Baş boyun kompleks defektlerinde serbest flepler ile kemik onarımı
Semih Bağhaki
Emin Kapı
Metin Yavuz
Bülent Saçak
Tamer Seyhan
 
09:00-10:30 OTURUM 4: Gövde Şekillendirme OTURUM 5: Baş Boyun Tümör ve Rekonstrüksiyonu OTURUM 6: Meme Rekonstrüksiyonu Sözlü Bildiri-1
  Oturum Başkanları: Alper Sarı, Damla Menkü Oturum Başkanları: Bülent Saçak, İbrahim Vargel Oturum Başkanları: Uğur Anıl Bingöl, Mert Ersan Oturum Başkanları:
-Waist narrowing without ribs removal
Kazbek Kudzaev
-Fleur de Lis indications
Gustavo Abril
-Upper body lift
Serdar Eren
-
Mario Pelle
- Four decades of Brazilian buttock technique
Luis Toledo
- Abdominoplastide Sub-Scarpa yağ dokusunun inceltilmesinin güvenirliği
Mustafa Keskin
-Serbest fibulada FHL'nin flebe dahil edilmesi ve FDL'nin FHL'ye transferi
Ahmet Hamdi Sakarya
-Fonksiyonel alt dudak rekonstrüksiyonu
Özlenen Özkan
-Faringoözofageal rekonstrüksiyon
Mehmet Bayramiçli
-Reconstructive and aesthetic challenges in head and neck surgery following Radiotheraphy
Martin Halle
-İleri evre bas boyun SCC da free flaplerin sağ kalıma etkisi
Hakan Arslan
-Meme onarımlarında yağ enjeksiyonu uygulamalarında yenilikler
Zeynep Deniz Akdeniz Doğan
-Meme implantları ile ilişkili maligniteler ve meme implant hastalığı
Sühan Ayhan
-Karşı memeye yönelik uygulamalar
Yiğit Tiftikcioğlu
-Onarılmış memede geç dönem deformitelerin giderilmesi
Erdem Güven
-Terapötik mammoplastilerle parsiyel meme rekonstrüksiyonu
Erol Kozanoğlu
-Animasyon deformitelerinin önlenmesi ve giderilmesi
Sinem Çiloğlu
-Daha önce estetik ameliyat geçirmiş memeye yaklaşım
Buse Çapkınoğlu
-Muskulo-dermo-glandüler, aksiyo-perforatör bi pedinküllü flep; Mastektomiden sonra orta ve büyük memelerde yeni yaklaşım tekniği.
Vagif Gafarov
 
10:30-11:00 Kahve Arası
11:00-11:30 Borçbakan Konferansı
Seyhan Çenetoğlu
     
11:30-12:30 Uydu Sempozyumu
     
12:30-13:30 Öğle Yemeği
13:30-15:00 OTURUM 7: Rinoplasti OTURUM 8: Periorbital Cerrahi OTURUM 9: Vücut Şekillendirmede Etkinlik ve Güvenlik Sözlü Bildiri-2
  Oturum Başkanları: Oturum Başkanları: Gökhan Adanalı Oturum Başkanları: Zekeriya Tosun Oturum Başkanları:
-Zor rinoplastilerde teknik varyasyonlar
Selahattin Özmen
-Zor burunlarda varyasyonlar ile prezervation rinoplasti
Barış Çakır
-Rinoplastide değiştirip mutlu ve mutsuz olduğum manevralar
Nazım Çerkeş
-Hangi zor burna hangi teknik
Ersoy Konaş
-Rinoplastide uyguladığım yeni teknik varyasyonlar
İsmail Kuran
-Üst blefaroplasti, blefaroplasti insizyonundan kaş kaldırma ve yağ enjeksiyonu
Hüseyin Güner
-Alt blefaroplasti, kantopeksi, kantoplasti
Osman Oymak
-How can we change eyelid shape
Mario Pelle
-Propitotik gözde yumuşak doku çözümleri
Nuri Çelik
-Estetik blefroplastide kayıp parça: Ptosis
Mert Demirel
-Post bariatrik yaklaşım
Murat Topalan
-Pants lifting
Serdar Eren
-Brachial- axillary- thorax- mastoplasty in post-bariatric patients
Gustavo Abril
-Abdominoplasti kombinasyonları ve etkinlik
Doğuş Yalçın
-Sağlık turizmi hastalarında uyluk germe
Özay Özkaya
-Post bariatric techniques
Luis Toledo
 
15:00-15:30 Kahve Arası
15:30-16:30 UYDU SEMPOZYUMU
Royal MD Estetik
     
16:30-18:00   OTURUM 10: El Cerrahisi 1 OTURUM 11: Meme Estetiği 4 Sözlü Bildiri-3
  Oturum Başkanları: Ersin Gür, Hasan Murat Ergani Oturum Başkanları:  
-Targeted muscle reinervasyonu, vaskülarize denerve kas transferi ve rejeneratif periferik sinir arayüzü uygulamaları
Ahmet Biçer
-Üst ekstremitede robotik cerrahi uygulamaları
Cihangir Tetik
-Major amputasyonlarda ekstrakorporeal dolaşımın kullanılması ile iskemi süresinin kısaltılması
Fatih Kabakaş
-El cerrahisi pratiğinde doppler ultrasonun kullanımı
Burak Sercan Erçin
-How to avoid and treat double bubble deformity
Mario Pelle
-BRIMP The Swidish breast implant register-experience with 50000 implants
Martin Halle
-Santral pediküllü mammoplasti
Ersoy Konaş
-Poland syndrome, how do we manage it!
Gustavo Abril
-An algorithm for secondary breast reduction
Paul Herris
-What have I learned form my first 100 cases of mastopexy with mesh
Paul Herris
-Breast lipofilling for aesthetic and reconstructive indications, limits of the treatment
Catherine Bergeret-Galley
 
         
30 EKİM 2023, PAZARTESİ
  SALON 1 SALON 2 SALON 3 SALON 4
08:00-11:00 Anıtkabir Ziyareti
11:00-11:30 Konuralp Konferansı      
11:30-12:30 OTURUM 12: Baş Boyun ve Mikrocerrahi OTURUM 13: Yüz J. OTURUM 14: Ortognatik Cerrahi 2  
  Oturum Başkanları: Oturum Başkanları: Oturum Başkanları: Halil İbrahim Canter, Serhat Şibar
-Zor baş boyun onarımlarında torakoakromial arterin alıcı damar olarak kullanılması
Ersin Gür
-Canlıdan karaciğer nakillerinde plastik cerrahinin yeri
Hakan Uzun
- Useful perforator flaps to know
Peter Neligan
-Serbest ileokolon flebi ile ses ve özefagus rekonstrüksiyonu
Gökhan Sert
-Partial defects of the auricle: Features of
Gerlya Asirova
- Mandibula rekonstrüksiyonları
Sinan Öksüz
-Cogitations after a 25-year experience on deep neck surgery
Mario Pelle
-Does every facelift need fat grafting?
Luis Toledo
-Deep plane facelift: ”Reality or myth?”
Mario Pelle
-Gülüş estetiği, ortognatik cerrahi ve dental restorasyon
Cenk Ahmet Akcan
-Sorunlu ve özellikli class II olgular
Zeki Güzel
-Komplikasyon yönetimi
Fatih Algan
-Syngnati olgularındaki açmazlarımız
Gökhan Tunçbilek
12:30-13:30 Öğle Yemeği
13:30-14:30 Uydu Sempozyumu
     
14:30-16:00 OTURUM 15: Sağlık ve Hukuk OTURUM 16: Estetik Meme Cerrahisi 1 PANEL 1: Video Anlatımlarla Hangi Buruna Hangi Teknik? Sözlü Bildiri-4
  Oturum Başkanları: Ahmet Terzioğlu Oturum Başkanları: Oturum Başkanları: Nazım Çerkeş Oturum Başkanları:
Yargıtay Üyesi
Raziye Ünal
Nihal Durmuş Kocaaslan
Hikmet Kanık
-Meme dikleştirmede ne zaman implant kullanılmalı
Serhan Tuncer
-Asimetrik memelere yaklaşım
Şükrü Yazar
-Zayıf hastalarda meme büyütme
Akın Yücel
-Meme büyütme – dikleştirmede plan seçimi; kas altı / kas önü
İsmail Kuran
- Komposit meme büyütmede endikasyonlar
Reha Yavuzer
-Kapsüller kontraktürle baş etme yolları
Selahattin Özmen
-Implant ile büyütme, yeni implant teknolojileri
Sühan Ayhan
-Septal flepler
Galip Gencay Üstün
Salih Emre Üregen
Selahattin Özmen
Aykut Özpur
Alper Burak Uslu
Haldun Kamburoğlu
Mehmet Bayramiçli
Yiğit Tiftikcioğlu

 
16:00-16:30 Kahve Arası
16:30-17:30 Uydu Sempozyumu
     
17:30-19:00 OTURUM 17: Estetik ve Teknoloji OTURUM 18: Fasyal Reanimasyon OTURUM 19: Yüz Estetiği Sözlü Bildiri-5
  Oturum Başkanları: Tuğba Güçlü , Serhat Şibar Oturum Başkanları: Zeynep Akdeniz Doğan Oturum Başkanları: Oturum Başkanları:
-Fraksiyone radiofrekans yüz bölgesi uygulamaları
Ebru Yörük
-Farklı enerji bazlı cihazlarla alt yüz ve boyun tedavileri
Betül Ak Bozkırlı
-Fasiyel elevatör kas kontraksiyonu ve radyofrekans kombinasyonu ile non-invaziv çözümler
Osman Şenel
-Yüz gençleştirmede yeni nesil lineer ultrasound teknolojisi kullanımı
Gün Ersü
-Non-invaziv kas ve beden şekillendirme
Serdar Bora Bayraktaroğlu
-Vücut şekillendirmede yüksek yoğunluklu odaklanmış elektromanyetik stimulasyon ve radyofrekans enerjinin kombine kullanımı
Gökhan Akkök
-Yarı dinamik askılama yöntemi
İbrahim Vargel
-Serbest gracillis flep uygulamaları
Serdar Nasır
-Modifiye kas transferleri
Levent Yoleri
-Temporal kas transferi
Serdar Nasır
-Alt göz kapağına TFL greft ile askılama ve lateral tarsal müdahaleleri
Alp Ercan
-Marjinal sinir reanimasyonu için digatrik kas transpozisyonu ve sinkinezi tedavisinde selektif mikronöroliz
Serdar Nasır
-Our approach to facial rejuvenation
Kazbek Kudzaev
-Yüz gençleştirmede seçenekler
İsmail Kuran
-Profiloplasti
Ersoy Konaş
-Rejuvenation surgeries for patients aged 55+
Anastasiya Borisenko
-Burun ve yüz İlişkisi
Erdem Tezel
-Mentoplasty, primary and secondary cases with implants
Gustavo Abril
-Yüz cerrahisi
 

 

31 EKİM 2023, SALI
  SALON 1 SALON 2 SALON 3 SALON 4
08:00-09:00 OTURUM 20: Bariatrik Cerrahi OTURUM 21: Lenfödem    
Oturum Başkanları: Sinan Öksüz, Dicle Yaşar Aksöyler Oturum Başkanları:    
-Postbariatrik hastalarda planlama ve hasta seçimi
Emre Güvercin
-Üst bedene yaklaşım
Murat Topalan
-Çevresel eksizyonlar ve otolog gluteal augmentasyon
Özay Özkaya
-Ekstremite şekillendirme
Murat Diyarbakırlıoğlu
-Erkek meme ve karın
Yunus Doğan
-Vaskülarize lenf nodu transferlerinin lenfödem tedavisindeki etkinliği
Dicle Aksöyler
-ISL evre 2-3 lenfödem tedavisinde gastroepiploik lenf nodu transferi ve liposakşın kombinasyonu
Gökhan Sert
-İlerlemiş alt ekstremite lenfödem olgularında Modifiye Charles prosedürü
Cem Yıldırım
   
09:00-10:30 OTURUM 22: Yara Yanık Uzman Araştırma Yarışma Sonuçları OTURUM 23: Ortognatik Cerrahi 1 Sözlü Bildiri-6
  Oturum Başkanları: Oturum Başkanları: Oturum Başkanları: Ufuk Emekli, Bora Edim Akalın Oturum Başkanları:
-Yanık hastalarında mikrovasküler teknik ve kompozit doku transferi
Mehmet Fatih Akkoç
-Kronik yarada topikal buyume faktoru uygulamaları
Çağla Çiçek
-Sternal dehisans olgularında rekonstruksiyon prensipleri: Ölü boşluk bazlı algoritma
Bilgen Can
-Derin Sternal yaraların yonetimi
Burak Özkan
-Diyabetik ayaktan topuk rekonstruksiyonuna
Uğur Anıl Bingöl
-Multidiciplinary managements of diabetic foot problems
Ilkka Kaartinen
- STAZ ZONU
Atilla Çoruh
- Diyabetik ayak ülserlerinin SCİP serbest flebiyle rekonstrüksiyonu
Nuh Evin
  -Ortognatik cerrahide preoperatif planlama, endikasyon seçimi, fonksiyonel beklentiler
Kemal Uğurlu
-Sagittal split osteotomide lingual split paternleri
Hakan Arslan
-Ortognatik cerrahide klasik ve alternatif tespit stratejileri
Mert Çalış
-Olgular üzerinden ortognatik cerrahi, nelere dikkat edilmeli?
Ufuk Emekli, Kemal Uğurlu, Hakan Arslan, Mert Çalış, Cenk Ahmet Akcan, Ersoy Konaş, Zeki Güzel, Fatih Algan, Bora Edim Akalın
 
10:30-11:00 Kahve Arası
11:00-13:00 Asistan Bildiri Yarışması      
13:00-14:00 Öğle Yemeği
14:00-15:30 OTURUM 24: Alt Ekstremite OTURUM 25: Maxillofasyal Travma OTURUM 26: Alın ve Temporal Bölge Cerrahisi Sözlü Bildiri-7
  Oturum Başkanları: Oturum Başkanları: Kemal Uğurlu, Mert Çalış Oturum Başkanları: İsmail Kuran Oturum Başkanları:
-Travma nedenli fraktüre uğrayan fibulanın rekonstrüktif amaçlı flep olarak kullanımı
Emrah Kağan Yaşar
-Alt ekstremite ulserlerinde perifasyal areolar doku ile rekonstruksiyon: Alt ekstremite rekonstruksiyonunda yeni ve alternatif bir yontem
Burak Özkan
-Useful perforator flaps to know
Peter Neligan
-Alt ekstremite’nin serbest fleplerle Rekonstrüksiyonu
Burak Yaşar
-Alt ekstremite defektlerinde serbest kas ve fasyokutanöz fleplerinin kullanımı
İlker Uyar
-Orthoplastic reconstruction of the lower extremity
İlkka Kaartinen
-Yüz kırıklarının tedavisinde minimal invazif yaklaşımlar
Emin Mavili
- Frontal kemik kırıklarına yaklaşım stratejileri
Gokhan Tunçbilek
- Zigomatikomaksiller kompleks kırıkları: Transkonjunktival yaklaşım
Derya Özçelik
- Erişkin ve pediatrik mandibuler kondil ve subkondil kırıklarında yaklaşım
Zeki Güzel
- Panfasiyal kırıkların yönetimi
Tekin Şimşek
- Yüz kırıklarına eşlik eden yumuşak doku yaralanmaları
Erol Kozanoğlu
-Endoskopik alın germe
Ozan Bitik
-Gliding temporal lift
Cem Payaslı
-Endoskopik Sub-smas transtemporal lift
Zekeriya Kul
-Yüz germede temporal yaklaşım
Hakan Şirinoğlu
 
15:30-16:00 Kahve Arası
16:00-17:00 Sözel Bildiri Oturumu 8 OTURUM 27: Deri Tümörleri ve Malign Melanom OTURUM 28: Asistan Meclisi  
  Oturum Başkanları: Oturum Başkanları: Metin Yavuz, Kürşat Evrenos Oturum Başkanları:
  -Malign melanomda sentinal lenf nodu örneklemesi
Cenk Demirdöver
-Dudak kanserlerine yaklaşım
Tekin Şimşek
-
Ali Emre Aksu
-
Saadettin Kılıçkap
 
17:00-18:30 OTURUM 29: Meme Estetiğinde Güncel Yaklaşımlar OTURUM 30: Hangi Yüze Hangi Teknik OTURUM 31: Dudak Damak Yarıkları OTURUM 32: Görsel Paylaşım Yön
  Oturum Başkanları: Serhan Tuncer Oturum Başkanları: Nuri Çelik Oturum Başkanları: Oturum Başkanları:
-Hasta seçimi ve planlama, teknoloji kullanımı
Işıl Akgün Demir
-Hibrid meme augmentasyonu
Reha Yavuzer
-Neden dual-plane meme büyütme?
Cemal Şenyuva
-BIA-ALCL ve meme implant hastalığı
Haldun Kamburoğlu
-Augmentasyon mastopeksi ameliyatlarında algoritmam
Akın Yücel
-Meme küçültme ve mastopeksi - santral pedikül mound tekniği
Aydın Gözü
-Büyük memelerde implant ile meme onarımı
Şükrü Yazar
-Plikasyondan imbrikasyona: MACS lift
Aydın Gözü
-Subsmas vs. subperiosteal lift
Erhan Eryılmaz
-Direkt eksizyonel servikoplasti
Serdar Eren
-3 bölge 3 tabaka yüz gençleştirme cerrahisinde total bakış konsepti
Serdar Eren
-Yüz tipi ve probleme göre varyasyonlar
Ahmet Seyhan
-Orta yüz işlemleri
Bilsev İnce
-Dudak damak yarıklarının tedavisinde interdisipliner yaklaşımın önemi
Servet Doğan
Yağmur Aydın
Maviş Kayıkçı
Müge Aksu
Şeyda Güray Evin
Figen Özgür
 

 

1 KASIM 2023, ÇARŞAMBA
  SALON 1 SALON 2 SALON 3
09:00-10:30 OTURUM 33: El Cerrahisi -2 PANEL 2: Rinoplastide Son 5 Yılda Değiştirdiklerim  
  Oturum Başkanları: Oturum Başkanları: Haldun Kamburoğlu  
-Başparmak duplikasyonları
Gökçe Yıldıran
-Hipoplazik başparmakta fonksiyon restorasyonu
Ali Emre Aksu
-Hipoplazik başparmak ve pollisizasyon
Ömer Berköz
-Toe-to-hand prosedürü
Burak Yaşar
-Why microsurgical training is so important for better surgical care and patient outcomes? 26 years of Columbia University experience
Yelena Akelina
Zekeriya Tosun
Ali Murat Akkuş
Erol Benlier
Aret Çerçi Özkan
İsmail Küçüker
Muhittin Eski
Emrah Arslan
 
10:30-11:00 Kahve Arası
11:00-12:30 OTURUM 34: Noninvaziv Estetik Uygulamalar OTURUM 35: Saç Ekimi OTURUM 36: Enerji Destekli Vücut Şekillendirme
  Oturum Başkanları: Onur Çukurluoğlu, Sedat Tatar Oturum Başkanları: Derya Özçelik, Zekeriya Kul Oturum Başkanları: Osman Şenel, Hasan Kütük
-Üst yüz bölgesi dolgu uygulamaları
Billur Sezgin Kızılok
-Dolgular ile orta yüz şekillendirme
Ulvi Güner
-Dolgular ile alt yüz yaklaşımları
Osman Şenel
-Botulinum toksin estetik uygulamaları
Ayhan Işık Erdal
-Botulinum toksin alt yüz uygulamaları
Onur Çukurluoğlu
-Silikon ipler ile yüz ve boyun germe
Ufuk Bilkay
-FUE saç ekiminde güncel teknikller
Zekeriya Kul
-Kaş-sakal-bıyık ekimine güncel yaklaşımlar
Derya Özçelik
-Donor saha yetersizliklerine alternatif olarak vücut kılı transfer uygulamaları
İlhan Serdaroglu
-Sekonder skarlı alopesilerin tedavisinda saç ekimi ve hücresel tedaviler ( kök hücre, SVF, PRP)
Nuh Evin
-Saç ekiminde komplikasyonlar, nedenleri ve yönetimi
Derya Özçelik
-Enerji temelli cihazlarla yapılan liposuctionlarda komplikasyon nedenleri ve alınabilecek tedbirler
Naci Çelik
-Cihaz yardımlı liposuction uygulamaları ve non invaziv seçenekler
Ferit Demirkan
-BBL ve ultrason kullanımı
Yunus Doğan
-Güç yardımlı liposuction uygulamaları
Hakan Bulam
-Silikon implant ve yağ enjeksiyonu ile hibrit gluteal augmentasyon- supercharged BBL
Furkan Certel